รวมภาพกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม

              
นายสุรศักดิ์ เจิมสม  นายก อบต.พัฒนานิคม นำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ศึกษาดูงานสาธารณสุข การศึกษา
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด และศึกษาดูงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารงานทั่วไป ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2551

       
อบต.พัฒนานิคม ร่วมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลพัฒนานิคม จัดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2550
ในวันที่ 10 เมษายน 2550  ณ วัดหนองนา หมู่ 2 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 

       
อบต.พัฒนานิคม นำนักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทัศนศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สวนงู เขาวัง หาดชะอำ และดอนหอยหลอด ประจำปีงบประมาณ 2550
ในวันที่  23  มีนาคม  2550  

 

           
อบต.พัฒนานิคม  จัดเวทีประชาคม และออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 1 - 13 มีนาคม 2550  
 

       
ศูนย์ อปพร. อบต.พัฒนานิคม ส่งสมาชิก อปพร. เข้าร่วมรับการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ร่วมกับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2550  ณ โสมาภาป่าสักรีสอร์ท  ต.พัฒนานิคม
 

       
โครงการฝึกอบรมศักษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสาธารณสุข ฝึกอบรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และศึกษาดูงานในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2550  ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 

       
อบต.พัฒนานิคม  ร่วมกับ บริษัทซันแวลเล่ย(ไทยแลนด์) ี่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม
ระหว่างวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2550  
 

                  
  อบต.พัฒนานิคม ร่วมกับ สภ.อ.พัฒนานิคม จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550  
ณ. สำนักงาน อบต.พัฒนานิคม และ สภ.อ.พัฒนานิคม